Vergoedingen

  • ALLE ZORGVERZEKERAARS HEBBEN HET VOLLEDIGE KUNSTGEBIT OPGENOMEN IN HET BASISPAKKET

Dat wil zeggen dat iedereen met een volledig kunstgebit in aanmerking komt voor geheel of gedeeltelijke vergoeding! Voor de hoogte van de vergoeding gelden doorgaans de volgende regelingen en is afhankelijk van het type prothese:

1. VOLLEDIGE GEBITSPROTHESE

De meeste zorgverzekeraars vergoeden om de vijf jaar een nieuw kunstgebit. Doorgaans varieert de hoogte van de vergoeding tussen de 75% en 100%. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat uw prothese al eerder aan vervanging toe is. Wanneer dit het geval is gaat de zorgverzekeraar pas tot vergoeding over als er goede redenen zijn voor vervanging. Er dient er eerst een machtigings aanvraag gedaan te worden bij uw zorgverzekeraar.

2. GEDEELTELIJKE GEBITSPROTHESE

Een gedeeltelijke gebitsprothese is niet in de basisverzekering opgenomen. Een eventuele vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. De kosten van een gedeeltelijke gebitsprothese variëren aanzienlijk. Dit heeft te maken met het aantal tanden en/of kiezen dat vervangen moet worden en het materiaal wat wordt gebruikt. U kunt zich bij ons vrijblijvend informeren over de kosten binnen uw persoonlijke situatie.

3. GEBITSPROTHESE OP IMPLANTATEN (KLIKGEBIT)

De meeste zorgverzekeraars vergoeden om de vijf jaar een nieuwe gebitsprothese op implantaten. Bij vervanging van de gebitsprothese blijft een wettelijke eigen bijdrage over van €125,- per kaak. Dit betekent dat u voor een volledige gebitsprothese hoogstens €250,- eigen bijdrage kwijt bent. Dit kan ook nog worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

VERGOEDING VOOR REPARATIES

Is er een tand uit uw gebitsprothese of is uw prothese gebroken? Dan worden de door ons gemaakte kosten voor reparatie, wanneer het een volledige prothese betreft, 100% door uw zorgverzekeraar vergoed. Wanneer het een gedeeltelijke prothese betreft is dit geheel afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

LET OP: VERPLICHT EIGEN RISICO!

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico van € 360,- per jaar. Het eigen risico is van toepassing op alles vanuit de basisverzekering en geldt per kalenderjaar.