Verwijzing


Krijg ik een verwijzing?

De tandprotheticus en tandarts-implantologe werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie waarin duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn.

Wanneer iemand op de praktijk komt voor het maken van een nieuwe gebitsprothese kan er geadviseerd worden om voor implantaten te kiezen. Vaak is dit het geval in de onderkaak, door het enorm slinken van het kaakbot van de onderkaak. Dit geeft vaak ook klachten, zoals:
•loszittende prothese
•pijnklachten (vaak veroorzaakt door het loszitten)
•moeizaam eten
•zenuwpijn

Wanneer implantologie dus een oplossing blijkt, dan zal de tandprotheticus u schriftelijk verwijzen naar de tandarts-implantologe. Tijdens het eerste consult zal er gekeken worden naar de algehele gezondheid van de patiënt en dat eventueel medicatiegebruik geen risico’s met zich meebrengt voor de behandeling. Er zullen foto’s gemaakt worden van uw kaken en dit wordt samen met een aanvraag voor een machtiging ingediend bij uw zorgvezekeraar.

Als uw zorgverzekeraar akkoord gaat met dit voorstel zullen de kosten voor u € 125 per kaak bedragen. Dat is de huidige wettelijke eigen bijdrage voor de implantaten, het zetten daarvan en de nieuwe gebitsprothese. Met sommige aanvullende verzekeringen kan het zijn dat u hier ook nog een deel van terug krijgt.