Veelgestelde vragen:

  • HOE LANG DUURT HET IMPLANTEREN?

Voor een eenvoudige behandeling waarbij er twee implantaten worden aangebracht, is een half uur tot drie kwartier nodig. De tandarts/implantolge stelt u altijd op de hoogte van de te verwachten tijdsduur van de behandeling. De duur van het totale behandeling is afhankelijk van de botkwaliteit en de hoeveelheid te plaatsen implantaten. Na het implanteren mag u een paar dagen geen prothese dragen, dit voor een betere genezing. De tandarts/implantoloog zal u hierna terugzien voor het verwijderen van de hechtingen. Tevens wordt u huidige prothese tijdelijk aangepast zodat u gedurende de ingroeifase uw prothese niet hoeft te missen. Na deze ingroeifase (6 tot 8 weken) kunnen we beginnen met het maken van uw nieuwe gebitsprothese. Jaarlijks organiseren wij een open dag, tijdens deze open dag kunnen wij u wat meer specifieke informatie verstrekken. Ook kunnen wij dan al uw vragen op een deskundige manier beantwoorden, omdat er tijdens deze open dag alle betrokken specialisten aanwezig zullen zijn.

  • WELKE KLACHTEN KUNNEN ER OPTREDEN NA DE BEHANDELING?

Van de behandeling zelf voelt u niets. Gedurende de behandeling en de eerste uren daarna is de plek die is behandeld verdoofd. De klachten na het plaatsen van een implantaat zijn meestal gering hoewel de klachten kunnen toenemen naarmate de behandeling uitgebreider is. Eventuele pijn is heel goed te bestrijden met de voorgeschreven medicatie. Soms ontstaat een zwelling. Die is meestal op de derde dag na de behandeling het hevigst en neemt daarna af. In sommige gevallen treedt een lichte bloeduitstorting op. U kunt ook tijdelijk een wat vreemd, verdoofd gevoel krijgen in de onderlip of op de behandelde plek.

  • ZIJN ER BEPAALDE VOORWAARDEN WAARAAN IK MOET VOLDOEN?

Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden als u implantaten wilt:

• Kaakbot: er dient nog voldoende gezond kaakbot aanwezig te zijn.
• Gezond tandvlees: het tandvlees over uw kaak moet gezond zijn.
• Motivatie: u moet voldoende gemotiveerd zijn om te zorgen voor een een goede mondhygiëne.
• Gezondheid: uw gezondheid moet in orde zijn.

  • SPEELT MIJN LEEFTIJD EEN ROL?

Het plaatsen van implantaten kan pas als uw kaak volgroeid is, dat is bij vrouwen rond de 16de levensjaar en bij mannen ronde hun 18de. Een uiterste leeftijdsgrens is er niet; niemand is te oud voor implantologie. Als bij het eerste consult blijkt dat uw gezondheid in orde is, is er geen beletsel voor een behandeling.

  • WAT IS DE LEVENSDUUR VAN EEN IMPLANTAAT EN HEB IK ER GARANTIE OP?

Dit is niet exact te zeggen. De levensduur hangt deels af van uw eigen gedrag: onvoldoende mondhygiëne en veelvuldig roken kunnen die duur bekorten. Daarnaast kan er door onvoorziene omstandigheden soms iets misgaan. Van alle implantaten die in de onderkaak worden geplaatst is een percentage van ongeveer 98 procent succesvol. Voor de bovenkaak ligt dit percentage op ongeveer 96 procent, dit door de wat ongunstigere anatomie. Als zich onverhoopt een probleem voordoet zullen wij er altijd naar streven daarvoor een passende oplossing te vinden.

  • ZIJN ER NOG KOSTEN ALS DE BEHANDELING IS AFGEROND?

Net als bij een natuurlijk gebit zijn er de kosten van nazorg zoals controles, foto's en gebitsreiniging. Het hangt van uw verzekering af wat u hiervan vergoed krijgt. Daarnaast treedt na verloop van tijd, net als bij conventionele gebitsprothese, een zekere mate van slijtage op. Daardoor komt uw gebitsprothese te zijner tijd wel voor vervanging in aanmerking.

  • IK HEB IMPLANTATEN EN WIL EEN NIEUW GEBIT, HEB IK NIEUWE IMPLANTATEN NODIG?

Nee, de implantaten blijven gewoon zitten. Een nieuw gebit kan op de bestaande implantaten gemaakt worden. De leeftijd van de implantaten maakt niet uit als het kaakbot en tandvlees rondom de implantaten maar gezond zijn. Nog meer informatie vindt u op www.natuurlijkaantrekkelijk.nl