Behandeling


Hoe gaat het in zijn werk?
EERSTE AFSPRAAK.

Anamnese en eerste afdrukken.
Bij de anamnese wordt gekeken of dat de binnenkant van de mond gezond is en hier wordt ook besproken of eventuele gebruikte medicatie een invloed kan hebben bij het maken van de eerste afdrukjes. Het maken van de afdrukken wordt ook wel “happen” genoemd en met deze afdrukjes zal een voorlopig model worden gemaakt.
Deze 1e afspraak zal in totaal zo’n 25 minuten in beslag nemen.TWEEDE AFSPRAAK.


Individuele afdrukken.
Met deze afdrukken wordt een nog meer gedetailleerde vorm van de kaak vastgelegd.
Deze precisieafdrukken nemen zon 45 minuten in beslag en bij het maken van een precisie afdruk in de combinatie met implantaten zelfs 60 minuten.DERDE AFSPRAAK.

Beetbepaling.
Tijdens deze fase wordt de stand van de onderkaak vastgelegd t.o.v. de bovenkaak. De ruimte waartussen de tanden komen te staan. Tevens wordt er in samenspraak met de cliënt de desgewenste kleur en vorm van de tanden bepaald.
Deze afspraak zal zo’n 30 minuten duren.VIERDE AFSPRAAK

Intra-orale beetregistratie.
Hiermee wordt de beweging van het kaakgewricht vastgelegd met als doel het meest centrale punt te vinden waarbij beide kaakkopjes zich in hun meest ontspannen positie in het kaakgewricht bevinden.
Duur: ongeveer 15 minuten.
VIJFDE AFSPRAAK

Passen in was.
De tanden staan nu in de was, dit wil zeggen dat de prothese gepast kan worden en er samen met de cliënt wordt gekeken of dat de kleur en stand van de tanden naar wens.
In deze fase is er nog niets definitief en kan er in overleg nog correcties worden doorgevoerd.
ZESDE AFSPRAAK

Plaatsen.
Nu is de gebitsprothese klaar en wordt gecontroleerd op eventuele drukplaatsen. Ook zal er tijdens deze afspraak besproken worden hoe u uw nieuwe prothese kunt reinigen en onderhouden. Nadat de prothese is geplaats wil ik de cliënt graag na twee weken zien voor een na-controle. Er wordt dan gekeken of dat alle contactpuntjes tussen de boven- en onderprothese helemaal in balans zijn.
Kortom: de puntjes worden op de i gezet.
GARANTIE EN NAZORG

Uw gebitsprothese is met zorg vervaardigd om zo een optimaal mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus geeft u een jaar garantie op uw gebitsprothese. Mocht er dus binnen deze garantieperiode iets met uw gebitsprothese gebeuren zal dit geheel kosteloos worden hersteld.
Het is wel aan te raden om uw prothese regelmatig te laten controleren. Voor een normale gebitsprothese volstaat één controle per twee kalenderjaren. Een implantaat gedragen prothese dient echter één keer per jaar gecontroleerd te worden.